Er de nye regler om deling af pensioner en grundlovsstridig ekspropriation på grund af den tilbagevirkende kraft?

Min kone og jeg er "rystede" over at den nye lovgivning kan gælde med tilbagevirkende kraft.

Vi har været gift i 21 år og har baseret alle vore dispositioner vedrørende pensionsforhold på den gældende lovgivning i tiltro til, at den da ikke pludselig kunne sættes ud af kraft med tilbagevirkende virkning.

Vi har indrettet os med en 100% asymmetrisk pensionsopsparing, dog således at det for os er manden der har 0 pension (jeg har for år år tilbage, tilbagekøbt en pæn/stor pensionsopsparing for løbende, at bruge pengene på børnene, hus, bil, ferier for hele familien etc.) mens konen sidder med pensionen.

Som det er omtalt i pressen er der jo desværre nok rigtig mange kvinder, som også er i en meget asymmetrisk situation, og som kan komme i klemme ved en skilsmisse, fordi de slet ikke er klar over (?) at de skal disponere nu ! - og manden måske er lidt ligeglad !

Nu kommer spørgsmålet:

Ville det være muligt at anlægge en generel sag ved domstolene, hvor man påberåber sig ulovlig (tvangs-) ekspropriation pga. den tilbagevirkende kraft i det nye lovforslag ?

Svar:

Jeg er helt enig med dig i, at de nye regler griber alvorligt ind i den måde, som landets ægtepar har indrettet sig på i tillid til de gældende regler.

Fra d. 01.01.2007 trækkes ca. 650 mia. kr. væk fra formuefællesskabet og dermed mister de ægtefæller, der har de dårligste pensioner, meget betydelige beløb i tilfælde af separation eller skilsmisse. Der er mig bekendt aldrig tidligere i danmarkshistorien ved lov blevet flyttet rundt på så mange milliarder, der allerede er optjent.

Da retten til boslod af den andens ægtefælles pensioner først er aktuel, når parterne bliver separeret eller skilt, er der efter min vurdering ikke tale om en grundlovsstridig ekspropriation, men blot om en åbenbart urimelig lovgivning.

I må løse problemet ved at gøre din hustrus pensioner til fælleseje, hvilket skal ske ved ægtepagt. Dette kan dog kun ske, hvis hendes pensioner er kapital- og ratepensioner m.v. Vi har en formular til en sådan ægtepagt, formular nr. 250K Ægtepagt om deling af konkrete kapital- og ratepensioner m.v.

Hvis din hustrus pensioner er såkaldte rentepensioner, dvs. en pension med løbende livsbetingede ydelser, kan I ikke ved ægtepagt aftale, at disse skal deles. I bliver da nødt til at oprette en ægtepagt, hvor nogle ejendele af tilsvarende værdi gøres til dit særeje.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600