Kan min ex-kone løbe med rentefradragene?

Kære brevkasse,

Mit problem er som følger:

I forbindelse med skilmisse i januar 1994 og efterfølgende bodeling har min tidligere hustru med tilbagevirkende kraft fået fradrag for renteudgifter til fælles bolig for også 1991 og 1992.

Konsekvensen bliver en tilbagebetaling af skat for hendes vedkommende og en tilsvarende restskat for mit eget vedkommende.

Historisk set har vi altid ændret forskudsskema tilbage fra 1982 således at jeg havde rentefradraget og samtidig stod for alt omkring udgifter til huset- terminer, ejd. skatter etc.

I perioden op til den egentlige skilmisse, hvor vi var fraflyttet den fælles bolig betalte jeg stadig disse udgifter for at undgå, at huset gik på tvangsaktion før det blev solgt (solgt sept. 1994). Jeg har skriftligt fra min tidligere hustru, at hun ikke kunne og ej heller ville deltage i disse udgifter.

Juni 93 fraflytter jeg den fælles ejendom.
September 1993 fraflytter tidligere hustru
Januar 1994 skilsmissedom
1994 agterskrivelse fra skattevæsen om ændring af rentefradrag 1992 og 1993
Juni 1996 bodeling afsluttet. Begge bodele var negative

Hvad er min situation??

Svar:

Det følger af kildeskattecirkulærets § 20, at det ikke er muligt efter separation/skilsmisse at kræve tidligere indkomstårs fordeling af kapitalindkomsten ændret alene af den grund, at fordelingen ikke har stemt med reglerne i Kildeskattelovens § § 24 A.

Når selvangivelserne for et indkomstår er indgivet, og I har aftalt at fordele rentefradragene i strid med lovens regler, er en sådan aftale bindende mellem jer. Din daværende hustru har derfor efter min vurdering været uberettiget til at anmode om at få ændret årsopgørelserne for 1991 og 1992, da anmodning herom først er fremkommet på et langt senere tidspunkt - formentlig i sommeren 1994.

Skattevæsenet bør derfor afvise hendes anmodning, og hvis dette ikke sker, bør du fastholde at ændringen af din årsopgørelse for 1991 og 1992 er uberettiget i forhold til dig. Dette følger også af en dom afsagt af Østre Landret ( TfS 1993.51 ØLD).

Hvis din kone derimod havde taget halvdelen af rentefradragene for 1993, inden indgivelsen af selvangivelsen for 1993, havde du ikke kunnet stille noget op.

Det er ikke afgørende for rentefradragenes fordeling, at du efter aftale har betalt terminsydelserne. Hvis din kone har været medejer af huset og meddebitor på lånene i huset, har hun som udgangspunkt ret til halvdelen af rentefradragene. Denne ret kan hun have givet afkald på ved en aftale med dig, som skal respekteres indbyrdes og af skattevæsenet, men kun i de indkomstår, hvor sambeskatningen er gældende.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.