Hvornår træder de nye horrible regler om deling af pensioner i kraft?

Er der nogle specielle overgangsregler her indtil 01.01.2007 eller vil alle, der er blevet separeret, men ikke blevet skilt inden d. 01.01.2007, være omfattet af gamle regler.

Eks. X har stor pension og Y vil separeres nu. Kan X gøre noget for at komme på nye regler.

Jeg er i øvrigt meget enig med dig, at de nye regler er horrible.

Svar:

De nye regler gælder, hvis ansøgning om separation eller skilsmisse indgives til statsforvaltningen efter d. 31.12.2006.

Y skal derfor sørge for at ansøge om separation eller skilsmisse eller anlægge sag om separation eller skilsmisse inden nytår.

Det er uden betydning i denne forbindelse, om der søges om separation eller skilsmisse.

X, der har den store pension, må som alle andre med de største kapital- og ratepensioner prøve at holde ægteskabet gående indtil efter nytår.

Jeg har i øvrigt aldrig kaldt de nye regler for horrible. Jeg har betegnet reglerne som uhensigtsmæssige, urimelige, asociale, uklare og uigennemtænkte, men jeg er enig i, at reglerne også godt kan betegnes som horrible.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600