Skal min svigermor selv betale omkostninger, når hun har fået fri proces til offentlig skifte?
 

Min svigermor har fået fri proces i forbindelse med bodelingen, som er anmeldt til skifteretten til offentlig behandling.

Vi er kommet lidt i tvivl om hvor stor en del af udgiften, der dækkes så derfor følgende spørgsmål:

 - dækker den hendes udgifter til hendes egen advokat under hele forløbet

- dækker den udgifterne til bobehandleren?

Svar:

Fri proces til skifte medfører

  1. fritagelse for sikkerhedsstillelse for omkostningerne ved boets behandling, men ikke for betalingen,
  2. fritagelse for betaling af partens egen andel af bobehandlerens salær, som i forhold til parten ikke kan overstige det antal timer, skifteretten har fastsat
  3. fritagelse for betaling af udgifter til egen advokat, hvis skifteretten har beskikket advokat
  4. fritagelse for hæftelse for statskassens krav mod den anden ægtefælle, og
  5. fritagelse for at erstatte modparten sagens omkostninger

Fri proces til skifte medfører ikke

  1. automatisk beskikkelse af advokat, idet dette kun sker, hvis det ikke findes forsvarligt at behandle boet, uden at den pågældende har advokatbistand. Beskikkelsen kan begrænses til en bestemt opgave eller til et bestemt antal timer
  2. Fritagelse for betaling af skifteafgiften
  3. Fritagelse for betaling af vurderingsomkostninger m.v.
  4. fritagelse for betaling af retsafgift i enkelttvister og ved indsigelser mod boopgørelsen
Jeg går ud fra, at din svigermor ikke har fået beskikket en advokat, da det er yderst sjældent, at dette sker advokatbeskikkelse i disse sager. Hun skal derofr betle sin egen advokat

Skifteretten kan pålægge din svigermor at refundere statskassens udlæg i forbindelse med fri proces. Din svigermor skal regne med, at hun vil blive pålagt af refundere statskassen udgifterne helt eller delvist, hvis hun efter skiftets afslutning har en netto formue på over ca. 350.000 kr. - især hvis formuen foreligger kontant eller i andre likvide midler.

Fri proces til skifte er ofte blevet betegnet som en narresut.  Det er egentlig kun en fødselshjælper, hvor man fritages for at stille sikkerhed for skifteomkostningerne, men ikke for betalingen af disse.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600