Skal min svigermor selv betale omkostninger, når hun har fået fri proces til offentlig skifte?

Min svigermor har fået fri proces i forbindelse med bodelingen, som er anmeldt til skifteretten til offentlig behandling.

Vi er kommet lidt i tvivl om hvor stor en del af udgiften, der dækkes så derfor følgende spørgsmål:

 - dækker den hendes udgifter til hendes egen advokat under hele forløbet

- dækker den udgifterne til skifterettens medhjælper under hele sagen?

Svar:

Statskassen betaler i første omgang salæret til din svigermors beskikkede advokat, men skifteretten kan pålægge hende at refundere statskassens udlæg til advokatomkostninger. Din svigermor skal regne med, at hun vil blive pålagt af refundere statskassen advokatudgifterne helt eller delvist, hvis hun efter skiftets afslutning har en netto formue på over 250.000 kr. - især hvis formuen foreligger kontant eller i andre likvide midler.

Din svigermor skal - uanset at hun har fået fri proces - altid selv betale halvdelen af udgifterne til skifterettens medhjælper, vurderingsomkostningerne samt retsafgiften.

Fri proces til skifte er ofte blevet betegnet som en narresut.  Det er egentlig kun en fødselshjælper, hvor man fritages for at stille sikkerhed for skifteomkostningerne, men ikke for betalingen af disse.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600


Hit Counter

29-12-19