Kan vi oprette ægtepagt om særeje, der kun skal gælde ved død?

Kan vi i en ægtepagt gyldigt bestemme, at når førstafdøde afgår ved døden, så bliver længstlevendes bodel fuldstændigt særeje?

Altså ingen andre bestemmelser om fx. skilsmissesæreje i øvrigt,  kun fuldstændigt særeje, når den første dør.

SVAR:

Dødsfaldssæreje er ikke en lovlig særejeform i Danmark. Det fremgår af formuleringen af retsvirkningslovens § 28, stk. 1, nr. 2, at en aftale om særeje ved død (fuldstændigt særeje) skal indgås i forbindelse med en aftale om skilsmissesæreje. Fuldstændigt særeje skal med andre ord altid være en overbygning på skilsmissesæreje. Dette er også fastslået af Vestre Landsret i flere afgørelser.

Justitsministeriet har ikke i bemærkningerne til lovændringen i 1990 givet nogen form for begrundelse for, at særeje ved død altid skal forudsætte særeje ved separation eller skilsmisse. I Sverige har dødsfaldssæreje været den legale formueordning siden 1988, men dette oplyses ikke i bemærkningerne, og det må henstå i det uvisse, om man i Justitsministeriet har overvejet at indføre dødsfaldssæreje eller blot i skyndingen har glemt denne mulighed.

I den familieretlige teori er der en positiv holdning til at dødsfaldssæreje burde gøres til en lovlig særejeform i Danmark, men det kommer desværre nok til at tage lang tid endnu, før man fra Justitsministeriets side vil gå i gang med at rette de mange uigennemtænkte og uklart formulerede bestemmelser, som blev indført ved gennemførelsen af særejereformen i 1990.

Hvis man efter gældende ret vil have en ordning, der minder om det ulovlige dødsfaldssæreje, kan man oprette ægtepagt om, at alt, hvad parterne ejer i lige sameje, skal tilhøre dem som ægtefællebegunstigende kombinationssæreje. En sådan løsning fører til, at der skal ske ligedeling ved separation eller skilsmisse, men at den længstlevende forlods kan udtage sin egen halvdel af de ejendele, som tilhører parterne i lige sameje.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus


Hit Counter

23-08-12