Har ejendomsmægleren ret i, at min hustru skal samtykke i salget af ejerlejlighed, som tilhører mig som fuldstændigt særeje?

Jeg er netop ved at sælge min ejerlejlighed, og i den forbindelse påstår min ejendomsmægler, at både min hustru og jeg skal skrive under på slutsedlen. 

Jeg mener kun, at det er mig der skal skrive under, da jeg har fuldstændigt særeje. 

Jeg forholder mig til ægtefællelovens § 6, hvor der står, at man ikke kan sælge eller pantsætte uden ægtefællens samtykke, såfremt der er tale om delingsformue. Men der er jo netop ikke tale om delingsformue, idet jer som tidligere nævnt har fuldstændigt særeje. Yderligere kan jeg oplyse at jeg har taget lån hjem i ejendommen, hvor det kun var mig der skrev under, hvilket jo heller ikke skulle kunne lade sig gøre, hvis min ejendomsmægler har ret.

Jeg håber, at du vil bekræfte, at jeg kan sælge min lejlighed, med min underskrift alene.

SVAR:

Hvis ejerlejligheden er dit fuldstændige særeje,  dvs. særeje, der gælder både ved separation, skilsmisse og død, kræves der ikke ægtefællesamtykke til salg eller pantsætning af ejerlejligheden, selv om den tjener til familiens bolig.

Den kærves heller ikke ægtefællesamtykke til salg eller pantsætning af familiens bolig, hvis denne er skilsmissesæreje.

Den pågældende ejendomsmægler er forhåbentlig bedre til at sælge boliger end til at rådgive dig om juridiske spørgsmål!

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.