Har min mor gyldigt gjort min arv til mit kombinationssæreje?
 

Min mor, der døde sidste år, efterlod sig et håndskrevet testamente uden vidneunderskrifter, der lyder som følger: Testamente. Dato ...."Jeg bestemmer hermed at alt hvad jeg efterlader mig, skal være min datters kombinationssæreje. Underskift." 

Min mor sad i uskiftet bo. Jeg er eneste arving. Ingen vil bestride at det er min mor der har skrevet testamentet. Jeg er gift. 

Hvis testamentet er gyldigt, hvad jeg håber, vil jeg gerne vide om jeg skal foretage mig yderligere?

SVAR:

Din mors testamente opfylder ikke formkravene til et gyldigt testamente, og det er derfor ugyldigt, hvis der fremsættes indsigelse fra en person, der er berettiget hertil

Ifølge arvelovens § 79 kan indsigelse rejses af enhver, som vil arve, hvis testamentet erklæres ugyldigt.

Det er givet, at du som arving kan rejse indsigelse mod den ugyldige særejebestemmelse. Det er derimod omdiskuteret i den juridiske  teori, om din mand kan anfægte testamentet, selv om han jo i høj grad har retlig interesse heri. Ud fra en strengt formalistisk fortolkning af arvelovens § 79 er din mand jo ikke arving efter din mor, og han kan ifølge en sådan fortolkning ikke rejse indsigelse. Jeg mener selv, at din mand burde kunne rejse indsigelse, men der er indtil nu ikke retspraksis, der har taget stilling til problemet

Selv om der ikke rejses indsigelse mod det formløse testamente, er det kun 50% af arven, der er dit særeje. Din mor sad i uskiftet bo, og hun kunne derfor kun testere over den halvdel af det uskiftede bo, som er arv efter hende. Den anden halvdel er arv efter din fader, og da han ikke har truffet særejebestemmelser, indgår denne halvdel i formuefællesskabet.

Det er i øvrigt uklart, hvilken type særeje din mor har tænkt på, da der findes flere forskellige typer kombinationssæreje, først og fremmest arvingsbegunstigende og ægtefællebegunstigende kombinationssæreje.

Formålet med særejebestemmelsen har formentlig været at stille dig bedst muligt, og ud fra en konkret formålsfortolkning kan man formentlig nå frem til, at arven skal tilhøre dig som ægtefællebegunstigende kombinationssæreje, dvs. at arven skal være dit skilsmissesæreje, som dog bliver dit fuldstændige særeje, hvis du bliver længstlevende

Ovenstående taler for, at du og din mand opretter ægtepagt, hvor I gør hele arven til dit ægtefællebegunstigende kombinationssæreje. Det vil være rimeligt, at din mand stiller krav om, at et beløb mindst svarende til halvdelen af din arv gøres til din mands ægtefællebegunstigende kombinationssæreje

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus