Kan vi oprette ægtepagt, hvor 60% af vor formue er mandens særeje, og 40% er hustruens særeje?
 

Vi skal snart giftes, og vi påtænker at oprette en ægtepagt, hvor 60% af vor samlede formue skal være mandens kombinationssæreje og 40% hustruens kombinationssæreje.

Brøkerne svarer næsten til, hvad vi hver især indbringer i det kommende ægteskab, således at vi ikke skal specificere alting

Vi ønsker at stille den længstlevende bedst muligt, da der er særbørn på begge sider.

Kan vi oprette en sådan ægtepagt?

SVAR:

I kan godt oprette en ægtepagt om brøkdelssæreje, men brøkerne skal relatere sig til hver ægtefælles egen formue og ikke til den samlede formue.

Den påtænkte løsning er således ikke mulig.

Den bedste løsning er formentlig, at I gør alt, hvad I hver for sig ejer ved ægteskabets indgåelse, til jeres respektive kombinationssæreje.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus