Hvordan er vi stillet, når min kone ejer 40% og jeg ejer 60% af huset?

Min kone og jeg har et hus sammen, vi står begge på skødet, og med et ejerforhold på 40/100 til min kone og 60/100 til mig.

1) Kan mine kreditorer gøre udlæg i huset, og hvor meget?

2) Ved skilsmisse og hvis begge har positiv formue, hvordan deles huset?

3) Samme spørgsmål som 2 men hvis jeg har negativ formue ?

SVAR:

ad 1) Dine kreditorer kan gøre udlæg i din andel på 60% af huset, og senere sætte denne andel på tvangsauktion. Køberen på tvangsauktion kan kræve samejet med din kone opløst, om fornødent ved at hele huset sælges på en ny frivillig auktion.

ad 2) Din andel på 60% tælles med ved opgørelsen af din nettobodel og skal deles med din hustru, da din nettobodel er positiv. Din kones andel på 40% skal ligeledes tælles med ved opgørelsen af hendes nettobodel, og denne skal deles med dig, da denne er positiv.

ad 3) Hvis du har negativ formue, skal dine aktiver, herunder din andel på 60% af huset, ikke deles med din kone. Tilsvarende gælder, hvis din hustrusnettobodel er negativ. Så skal hendes nettobodel ikke deles med dig.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.