Kan skatten på byggegrund fratrækkes i boopgørelsen?

I forbindelse med skilsmisse er der som et af aktiverne en ubebygget byggegrund.

Denne blev for 2 år siden købt af manden til 400.000 kr.  og kan nu sælges 700.000 kr. Grunden er behæftet med et lån på 200.000 kr.

Skal denne grund indgå med 500.000 kr. eller nettoværdien = ca. 350.000 kr. på grund af skat på ca 150.000 kr. , der skal betales skat af fortjeneste ved salg af ubebyggede grunde.

Svar:

Den latente ejendomsavanceskat på ca. 150.000 kr. kan fratrækkes som passiv, hvis grunden sælges nu og skatten dermed udløses.

Hvis en af parterne udtager grunden, kommer skatten først om et uikendt antal år og hvis grunden bebygges og ejeren flytter ind i huset, er der mulighed for at skatten helt forsvinder i kraft af parcelhusreglen

Dette fører til, at skatten i denne situation ikke skal medtages med det fulde beløb på 150.000 kr., men kun til en lavere kurs som følge af fordelen ved at skatten først skal betales på et ukendt tidspunkt i fremtiden og måske aldrig skal betales.

Kursen på den latente skat afhænger af en konkret vurdering i den enkelte sag, men i retspraksis ansættes den latente skat ofte til kurs 40, 50 eller 60.

Venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600