Kan vi gøre den nuværende friværdi i huset til særeje?
 

Kan man i en ægtepagt bestemme, at den friværdi, der er i mandens ejendom på tidspunktet for oprettelsen af ægtepagten, skal være hans særeje.
Der er ingen eksakt vurdering. Kan man bare skrive, at man er enige om, at friværdien er på eksempelvis 250.000 kr., og at disse 250.000 skal være mandens særeje.
Det er kun friværdien på tidspunktet for ægtepagtens oprettelse, der skal med, ikke fremtidige stigninger i friværdien, da konen i fremtiden skal betale nogen af udgifterne på ejendommen.

SVAR:

Det er fuldt lovligt at aftale, at en bestemt andel af friværdien i en konkret fast ejendom skal være særeje. Denne særejeform, som kaldes genstandsrelateret sumsæreje, har i mange år været meget anvendt i praksis, da den er udtryk for et udbredt ønske om, at kun den allerede ved vielsen foretagne opsparing skal være særeje, mens fremtidig værdistigning og opsparing skal være delingsformue.

Man kan ikke nøjes med at skrive i ægtepagten, at friværdien ved ægteskabets indgåelse skal være særeje. Man skal anføre et bestemt beløb. Det er ikke nødvendigt, at friværdien er beregnet præcist ved f. eks. en mæglervurdering. Man kan f. eks. skrive, at de første 250.000 kr. af friværdien i ejendommen skal tilhøre manden som skilsmissesæreje, der dog skal være fuldstændigt særeje, hvis manden bliver længstlevende.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus