Skal en ikke udbetalt fratrædelsesgodtgørelse deles ved separation?

Jeg sidder i en opsagt stilling, og får løn frem til d. 31.03.2004. På denne dato får jeg endvidere en engangskompensation på ca. DKK 280.000. Dette beløb er angivet i min opsigelse.
Jeg forventer en separation fra min kone i begyndelsen af marts 2004 Vil min kone have krav på en del af denne kompensation, når den bliver udbetalt efter separationen ??

Svar:

Fratrædelsesgodtgørelsen skal ifølge retspraksis indgå i bodelingen, da du har erhvervet ret hertil inden skæringsdagen, dvs. inden separationsbevillingens udstedelse. Dette gælder, selv om den først udbetales efter skæringsdagen.

Det er kun nettobeløbet efter skat, der skal deles.

Venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600


Hit Counter

23-08-12