Er der mulighed for skævdeling, når vort ægteskab har været 3 år og vort forudgående samliv 6 år?


Normalt skal kapitalpensioner og ratepensioner jo deles ligeligt, men er der mulighed for at holde værdien hidrørende fra indbetalinger før ægteskabet uden for bodelingen, hvis ægteskabet har været kortvarig (under 5 år ? ) og uden økonomisk fællesskab af betydning?.

Vi har boet sammen siden 1994 og været gift fra 2000 til 2003, hvor vi er blevet separeret. 

Vi har boet til leje.

Svar:

Det er korrekt, at det ifølge fællesboskiftelovens § 69 a er en betingelse for skævdeling af fællesboet i, at ægteskabet har været kortvarigt og uden økonomisk fællesskab af betydning.

Ved et kortvarigt ægteskab forstås ifølge lovens forarbejder, at ægteskabet har varet under 5 år. Det ligger imidlertid fast, at der i retspraksis tages hensyn til, om parterne har levet sammen i et økonomisk fællesskab før ægteskabet, og da samlivet i alt har varet i 9 år, bliver det efter min vurdering meget vanskeligt at få medhold i skævdeling i dit tilfælde.

Venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600