Kan jeg sælge ejerbolig, som er mit særeje, uden min kones samtykke?

Kan jeg sælge min ejerbolig, som er mit særeje, uden at min kone, der også bor i ejerboligen, skal give sit samtykke?

SVAR:

Hvis ejerboligen er dit fuldstændige særeje, er alle enige om, at der ikke kræves ægtefællesamtykke til salg eller pantsætning af boligen.

Hvis ejerboligen er dit skilsmissesæreje eller kombinationssæreje, er den overvejende opfattelse i den juridiske teori, at der gælder det samme som ved fuldstændigt særeje, således at der ikke kræves ægtefællesamtykke.

Der er dog enkelte, som læser den uklare lovtekst således, at skilsmissesæreje er fælleseje under ægteskabet, og dette betyder, at der kræves ægtefællesamtykke.

Domstolene har endnu ikke haft lejlighed til at tage stilling til problemet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg


Hit Counter

23-08-12