Må min mand sælge bilen, som jeg bruger, uden mit samtykke?

Kan min mand sælge vores privatbil uden mit samtykke?

Bilen er registreret i hans navn, vi er gift, har fællesformue, og den er købt, mens vi er gift. Jeg er bruger af bilen.

SVAR:

Da din mand står registreret som ejer, må det antages, at bilen tilhører din mands bodel, og han kan derfor som udgangspunkt godt sælge bilen uden dit samtykke.

Hvis bilen hører til dine "fornødne arbejdsredskaber", f. eks. fordi du er repræsentant, skal du dog samtykke - se retsvirkningslovens § 19.  Bilen er ikke dit arbejdsredskab blot fordi du bruger bilen til private formål eller til kørsel til og fra arbejde.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.


§ 19. En ægtefælle må ikke uden den anden ægtefælles samtykke afhænde eller pantsætte løsøre, der er fælleseje, for så vidt det hører til indboet i det fælles hjem eller til den anden ægtefælles fornødne arbejdsredskaber, eller det tjener til børnenes personlige brug. Selv om ægtefællen er umyndig, kan han afgive samtykke, såfremt han dog ikke er sindssyg eller åndssvag; er dette tilfældet, eller kan ægtefællens udtalelse ikke indhentes uden væsentlig vanskelighed eller forhaling, er samtykke unødvendigt.
Stk. 2. Har en ægtefælle indgået en sådan retshandel uden fornødent samtykke, kan den anden ægtefælle få den omstødt ved dom, medmindre erhververen eller panthaveren var i god tro. Sag må dog anlægges inden 3 måneder, efter at ægtefællen har fået kundskab om retshandelen, og senest inden 1 år efter genstandens overlevering eller ved underpantsætning efter retshandelens tinglæsning.