Skal børnemøblerne deles?

Jeg er for 3 måneder siden blevet separeret fra min mand og vi har fælles forældremyndighed, men barnet bor dog hos mig. 

Min eks-mand har nu fået en lejlighed og vil derfor gerne have boet delt. Jeg har derfor fået en liste over, hvilke ting der er og hvilke af dem han mener han har krav på, deriblandt er barnets seng, autostol, cykelstol samt børnemøbler. 

Kan han gøre krav på disse ting?

Svar:

Nej, det kan han ikke.

Det fremgår af fællesboskiftelovens § 68 a, stk. 2, at genstande, der er anskaffet til børnenes brug, kan udtages forlods af den af forældrene, hvor barnet eller børnene bor. Dette gælder, uanset om I har fælles forældremyndighed, og uanset om han har købt og betalt de pågældende ting.

Hvis tingene tilhører hans særeje, har han ret til at få disse udleveret, da fællesboskiftelovens § 68 a kun gælder genstande, der er omfattet af formuefællesskabet..

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg