Bliver ejendom mit særeje, hvis jeg køber den af mine forældre til ejendomsværdien minus 15%?

Mine forældre har oprettet testamente, hvoraf det fremgår, at arven til mig skal være skilsmissesæreje.

Nu påtænker de at lade huset overgå til mig til vurderingen - 15 % og på et gældsbrev.

Skulle mit ægteskab om nogle år briste, skal jeg så dele min arv efter min mor og far med min mand, eller er det stadig mit skilsmissesæreje, når huset er overgået i mit navn (Der står i testamentet: det samme skal gælde indtægterne af særejet samt  hvad der træder i stedet derfor)

SVAR:

Når ejendommen overdrages i levende live, bliver den ikke dit særeje, da særejebestemmelsen kun gælder arvede midler. Der er ikke tale om et surrogat for et arvet særejet. End ikke et arveforskud ville i denne situation blive dit særeje

Hvis der var tale om en ren gaveoverdragelse af en ubehæftet fast ejendom uden modydelser, kunne dine forældre som gavegivere bestemme, at gaven skal tilhøre dig som kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje

Hvis der er tale om et blandet køb og gave, er det givet, at de kan gøre selve gaven til særeje, mens det er mere usikkert, om de kan gøre hele ejendommen til særeje. Nogle mener, at dette er tilfældet, hvis gavemomentet er væsentligt eller betydeligt, andre mener, at dette ikke længere er gældende ret. Dertil kommer, at der på papiret slet ikke er tale om en gave, men om et regulært køb.

Det sikreste er, at du og din mand inden overdragelsen af ejendommen opretter en ægtepagt, hvori det bestemmes, at ejendommen skal tilhøre dig som  kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje

Dine forældre har forhåbentlig bestemt, at arven skal være dit kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje, da rent skilsmissesæreje er en yderst uheldig særejeform.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg


Hit Counter

23-08-12