Hæfter jeg for min mands momsgæld?

Jeg tillader hermed at stille dette spørgsmål vedr. min samlevers momsgæld (110.000 kr), som er opstået før vi lærte hinanden at kende. Han har ikke kunnet betale noget tilbage, idet han har haft restskatter. Han har været indkaldt til møder, hvor "Told og Skat" har udsat "sagen" fra gang til gang så længe der var restskatter. Han er ikke uvillig til at betale, men lønnen rækker ikke til det. 

Mit spørgsmål er derfor: Vil jeg hæfte for denne momsgæld som samlevende og hvordan er jeg stillet ved ægteskab?

SVAR.

Du hæfter ikke for hans gamle momsgæld hverken under et papirløst samliv eller under et ægteskab

Hvis du har en positiv formue, bør I forinden et ægteskab overveje en ægtepagt om kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje, da du vil stå meget dårligt, hvis I har formuefællesskab og han dør. Du skal da aflevere 50% af din formue til hans insolvente dødsbo

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.