Kan vi dele aktiebeholdningen uden at dette udløser skat?
 

Vi er et ægtepar, der blev gift i 1992, og vi er i december 2000 blevet separeret.

Vi er i gang med at dele vores bo og skal i denne forbindelse dele en aktiebeholdning der pr. 25/1-01 havde en kursværdi på 162.000,-.

Der er forskellige aktier og forskellige antal af hver aktie.

To af aktierne - (med en samlet kursværdi pr 25/1-01 på 55.000,- ) - er købt for mere end tre år siden og resten er købt indenfor de sidste tre år.

Aktierne ligger i depot i mit navn i vores fælles pengeinstitut.

Vi ville dele aktierne ved at tage det halve antal af hver aktie og flytte dem til et depot i min kones navn, men vores bankrådgiver siger, at dette ikke kan lade sig gøre uden at den halvdel aktier der flyttes bliver beskattet!

Kan dette virkelig være rigtigt?

Svar:

NEJ, det kan ikke være rigtigt.

Udlodningen af halvdelen af aktierne til den anden ægtefælle udløser ikke skat. 

Din kone indtræder (succederer) til gengæld i din skattemæssige stilling med hensyn til anskaffelsestidspunkt og anskaffelsespris. Hun skal således selv beskattes af en evt. fortjeneste på aktierne, når hun sælger disse.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg


Hit Counter

10-06-20