Mister min mand sin bistandshjælp, hvis jeg får fast job?

Min mand og jeg har været gift et år. Vi er begge arbejdsløse og i aktiveringsperioden.

Min mand har et deltidsfirma, hvor han får suppleret sin indkomst op gennem fagforeningen. Til december falder han for langtidsreglen og ryger ud af fagforeningen for at komme på bistand.

Nu er mit spørgsmål, om jeg skal forsørge ham, såfremt jeg får et fuldtidsjob. Altså at han derved mister sin bistandshjælp, hvis jeg får et fast job.

SVAR.

Bistandsloven blev afløst af bl.a. lov om aktiv socialpolitik den 1.7.1998. Af denne lovs § 2 er der en gensidig forørgerpligt ægtefællerne imellem i forhold til det offentlige. Dette kan indebære, at din mand mister kontanthjælpen, såfremt du får arbejde.

Spørgsmålet løses efter udmålingsreglerne i aktivloven. Det vil sige, at man beregner 2 gange udmåling som pt. er 2 x 9.865 kr. (før skat) for forsørgere (hvis man har barn/børn) og 7.410 kr. for ikke-forsørgere. Desuden ydes der et § 34 tillæg, hvis man har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyde. Såfremt der er tale om ejer- eller andelsbolig ydes dette tillæg altid mod tilbagebetaling.

Såfremt din mand nu skulle have kontanthjælp, ville man foretage en beregning og trække dine arbejdsløshedsdagpenge fra. Det samme vil ske, hvis/når du får arbejde. Der vil således ikke blive udbetalt noget i kontanthjælp, såfremt din indtægt vil overstige 2 x ovennævnte beløb for hhv. forsørgere eller ikke-forsørgere. Hvis I er besiddelse af en likvid formue på tilsammen mere end 20.000 kr. skal I leve af den, før der kan ydes kontanthjælp, medmindre formuen er bestemt til uddannelse eller en bedre bolig.

Din mand kan risikere at måtte afhænde sit deltidsfirma, hvis han vil have kontanthjælp, idet man ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når man driver selvstændig virksomhed. I praksis er der mange kommuner, der kræver at man ophører med at være momsregistreret, før man er berettiget til kontanthjælp.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde