Hvor længe må vi bo sammen efter separation?

Min kone og jeg skal separeres. Vi skal have solgt huset og finde nye steder at bo.

Hvor lang tid kan vi blive boende sammen, efter at separationspapirerne er blevet underskrevet og sendt ind?

SVAR.

Der findes ikke helt faste tidsgrænser i ægteskabsloven, men det antages i praksis, at fraseparerede normalt kan blive boende sammen midlertidigt på samme bopæl  i 2-3 måneder efter separationsbevillingen eller separationsdommen, uden at separationen dermed er brudt, forudsat at denne samboen skyldes, at parterne eller en af dem ikke har kunnet finde en ny bolig.

Bemærk, at fristen først begynder at løbe fra bevillingen og ikke allerede fra ansøgningen om separation.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg