Er jeg nødt til at gifte mig med min kæreste fra Letland?

Det drejer sig nemligt om mig og min kæreste gennem godt 11 måneder.

Jeg er dansk statsborger, men hun er fra Letland. Hun kom til Danmark, fordi hun skulle tage en 2 årig marketing uddannelse her i landet. Til dette fik hun et visum, der udløber den 30 Juni ´99. Dette er, da hendes uddannelse er færdig.

Nu er det sådan at vi bor sammen i en lejlighed på et kollegium, elsker hinanden og har det godt sammen, men det er bare det at nu skal hun snart rejse tilbage til Letland, og så bliver det svært at holde en forbindelse.

Som jeg har forstået det bliver vi nødt til at gifte os for at hun kan blive boende her og få et arbejde efter hendes uddannelse. Dette synes jeg dog er rimeligt drastiskt skridt at tage, da dette jo helst skulle gælde resten af mit liv. Man skulle gerne have levet længere sammen med sin partner inden dette.

Bliver vi nødt til at gifte os?

Hvad sker der med hende, hvis vi senre bliver skilt?

Svar:

Som det formentlig er dig bekendt regulerer udlændingeloven (udl.) udlændinges ret til ophold her i landet.

Efter udl. § 9, stk. 1, nr.2, litra a, er der mulighed for opholdstilladelse efter ansøgning til "samlevende" i ægteskab eller i "faste samlivsforhold".

Hvis I bliver gift, har din klæreste som ægtefælle et retskrav på at blive familiesammenført med dig og opnår derved opholds- og arbejdstilladelse. Som det vil fremgå består der en mulighed for tilladelse til ophold med baggrund i "SAMLIV PÅ FÆLLES BOPÆL ... I FAST SAMLIVSFORHOLD AF LÆNGERE VARIGHED ..." ved længere varighed forstås, efter den praksis som udlændingestyrelsen lægger til grund, samliv med en dokumenteret varighed på ca. 1 1/2 - 2 år.  

Det er derfor min umiddelbare vurdering, at I desværre ikke vil kunne opnå opholdstilladelse til din kæreste med baggrund i et samliv på 11 mdr. Du bliver nødt til at gifte dig med hende snarest.

Retspolitisk er ordningen efter min mening besynderlig, da "man" indenfor en periode på ca. 8 dage incl. undersøgelser mm. kan indgå ægteskab og dermed opnå retskrav på at opnå opholdstilladelse, mens I, som af et ærligt og kærligt hjerte har boet sammen i 11 mdr.,  ikke har samme retsstilling.

Hvis ægteskabet (læs samlivet) ikke varer ved til din ægtefælle har opnået permanent opholdstilladelse, som efter ansøgning gives efter 3 års fast ophold og samliv her i landet med dig, "KAN" tilladelsen blive inddraget og hun skal udrejse af danmark.    Praksis er ganske restriktiv og udgangspunktet er at tilladelsen inddrages.

 Med venlig hilsen

Michael Lindquist

Ret & Råd, Greve

jug-logo.jpg (14017 bytes)