Kan min svigersøn fra Columbia få opholdstilladelse i Danmark?

Jeg har en datter på 33 år, der for 8 år siden rejste ud som rejseleder- de sidste 5 år i Spanien. Hun er ansat af et dansk firma, har stadig sit gule sygesikringskort og en dansk postadresse.

For 4 år siden blev hun gift med en mand fra Columbia, han har fast opholdstilladelse i Spanien og de har nu en lille søn på næsten 2 år, som blev født herhjemme.

Så, nu kommer vi endelig til spørgsmålet, hvordan skal vi gribe det an"? 

Er opskrevet til lejlighed osv. Hun og barnet kan jo bare komme hjem :), få et bosted og et job , men hvad med" farmand" han har taget danskkurser når han har været her på ferier men mangler selvfølgelig meget. Kan ikke finde ud af hvad vi skal gøre.

Har du et godt råd om hvordan vi skal gå i gang.?

Svar

Hvis din datter har været dansk statsborger i mere end 28 år, hvis ægteskabet er indgået på normal vis og ægtefællen er over 24, vil ægtefællen kunne få opholdstilladelse i Danmark, såfremt:

-         Din datter og ægtefællen får en bolig i Danmark af rimelig størrelse (der må højst bo to personer pr. beboelsesrum) og bor på sammen på adressen.

-          Din datter skal kunne forsørge ægtefællen. Dette krav vil normalt være opfyldt, hvis din datter ikke inden for det seneste år har modtaget kontanthjælp.

-          Der stilles en økonomisk sikkerhed på kr. 58.207,00.

På hjemmesiden www.nyidanmark.dk finder du en ansøgningspakke (FA1) som din datter og ægtefælle kan udfylde og sammen med de i ansøgningen nævnte bilag aflevere til nærmeste danske ambassade eller konsulat, der herefter videresender ansøgningen til Udlændingeservice. De kan også indrejse i Danmark (ægtefællen behøver ikke visum) og indgive ansøgningen her - evt. med hjælp fra en advokat. De vil herefter kunne få tilladelse til at bo i Danmark, mens sagen behandles.  

Bemærk, at der kan dispenseres fra kravet om en bolig af en rimelig størrelse, idet der gives en frist på op til 6 måneder til at finde en bolig, efter at der er givet en opholdstilladelse. Den økonomiske sikkerhed skal først stilles, når Udlændingeservice har meddelt, at man agter at give en opholdstilladelse.

Med venlig hilsen

Kim Hvam

Advokat (L)

kh@balaw.dk

 Advokatfirmaet Bill Andersen

Søndergade 45 - 8000 Århus C

Tlf. 86 12 02 77 - Fax 86 12 12 27