Er vor ægtepagt gyldig efter flytning til Sverige?
 

Vi er flyttet til Sverige.

Vil vores særeje stadig være gældende, nu hvor vi bor her, eller skal der laves nyt testamente m.m. her i Sverige.
Ægtepagt med særeje blev oprettet, inden vi giftede os, af hensyn til min kone, da jeg har 3 børn fra tidligere ægteskab, således at alt, hvad vi siden har erhvervet, er min kones særeje.
Vil dette stadig være gældende, hvis jeg skulle dø nu, hvor vi er bosat i Sverige.

Svar

Som udgangspunkt gælder der et princip om formueordningens uforanderlighed.
I har en dansk formueordning, hvis jeres første fælles bopælsland er Danmark, hvilket synes at være tilfældet. Den danske formueordning, som i dette tilfælde er særeje, bevarer sin gyldighed - uanset hvor i verden I senere tager bopæl.

Der gælder imidlertid særlige undtagelsesregler i den nordiske ægteskabskonvention fra 1931, som har betydning i jeres situation. Hvis I begge er nordiske statsborgere, bliver I underkastet svensk familieformueret, når I har boet i 2 år i Sverige. Jeres ægtepagt om særeje er dog gyldig i Sverige, hvis den er gyldigt oprettet i Danmark.
Dør du i Sverige, skal boet således deles efter svensk arveret og svensk familieret, men jeg kan ikke se rettere, end at de svenske myndigheder som udgangspunkt vil anerkende gyldigheden af den danske ægtepagt.
Man kan efter dansk ret ikke oprette en ægtepagt, hvorefter eksempelvis mandens fremtidige erhvervelser på forhånd er aftalt at skulle tilhøre hustruen som særeje. Noget tyder på, at jeres ægtepagt ikke er gyldig efter dansk ret, og at I derfor bør få oprettet en ny, som er gyldig også efter svensk ret. Det vil derfor være klogt at rette henvendelse til en svensk advokat, da jeg naturligvis ikke kender ret meget til svensk familieformueret og svensk arveret.
Det kan være fornuftigt også at få oprettet et testamente i Sverige

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus