Har min udlejer ret i, at vi begge skal opsige lejemålet, når min samlever er flyttet, og jeg vil blive boende?

Jeg er i den situation, vi - min veninde og jeg - sidste år fandt en lejlighed, som vi lejede sammen. Indskuddet indbetalte vi med halvdelen til hver i alt 16.000,- ved indflytningen, og siden har vi delt huslejen. 

Nu er sagen den, at vi er blevet uenige - og min veninde har valgt at flytte. Jeg vil meget gerne blive i lejligheden, og har talt med udlejer i dag om dette. Min veninde har endnu ikke sendt en skriftlig opsigelse, vi står nemlig begge på lejekontrakten - og det stiller udlejer sig lidt undren overfor - samtidigt siger udlejer også til mig, jeg godt overtage lejligheden selv - men det kræver, at udlejer skal have en opsigelse fra os begge - så udlejer kan få lejligheden gjort i stand - og derved få opgjort udgifterne i denne forbindelse overfor os begge, og afregnet med os - altså depositummet minus udgifterne til istandsættelse ved udflytningen. Herefter kan jeg leje lejligheden, men så skal jeg stille med et nyt depositum - og det synes jeg er meget. 

Er der en anden løsning, hvis jeg gerne vil overtage lejligheden alene?

Svar:

Udlejeren har ikke ret i, at han skal have en opsigelse fra jer begge, så han kan få lejligheden gjort i stand. I kan blot meddele udlejeren, at den ene af jer er flyttet, og at den anden af jer fortsætter lejemålet.

Desuden er det ikke udlejer, der skal have et nyt depositum. Du og din tidligere sambo skal vurdere i fællesskab, hvad det ville koste at gøre lejligheden i stand, såfremt I begge fraflyttede, og din sambo skal betale halvdelen af denne udgift til dig, dvs. en slags fiktivt flytteopgør.
Koster det fx 10.000 kr., skal din sambo betale dig 5.000 kr., og derfor skal hun kun have 3.000 kr. af dig (idet hun har betalt 8.000 kr. i depositum, da I flyttede ind).

Det indbetalte depositum bliver blot stående, mens du og din sambo afregner indbyrdes.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

www.JuraEksperten.dk