Hvorledes sikrer jeg mig, hvis jeg skyder 900.000 kr. ind i et huskøb sammen med min nye kæreste?

Jeg er en mand på 43 år med en søn på 7 år. Jeg har netop solgt mit hus og tjente ca. 900.000 på dette.

Min plan er nu at købe et nyt hus sammen med min nye kæreste evt. senere hustru. 

Jeg vil skyde førnævnte beløb ind i handlen med et nyt hus, men har stillet som betingelse, at ved en evt. "skilsmisse" skal jeg have nævnte beløb tilbage inden vi deler, hvad der evt. er tilbage.

Hvordan gør man det smartest....? 

Skal man have lavet noget særeje eller skal det evt. føjes på skødet?

Svar:

I skal oprette et samejeoverenskomst, og I denne kan det anføres, at du har betalt 900.000 kr., og at din medejer derfor skylder dig 450.000 kr., som ikke forrentes og som forfalder på anfordring. Du kan købe en formular til en samejeoverenskomst her.

Hvis din medejer har en usikker eller tvivlsom økonomi, bør du sørge for at få pant i hendes halvdel til sikkerhed for gælden til dig.

Hvis I senere gifter jer, bør jeres respektive andele i ejendommen ved ægtepagt gøres til jeres respektive særeje, og dit tilgodehavende på 450.000 kr. skal også være dit særeje og hendes gæld til dig skal ikke kunne fratrækkes i hendes delingsformue.

Hvis I kun gjorde jeres mellemværende til dit særeje, ville hendes gæld kunne trækkes fra i hendes bodel, da hun ikke har aktiver som særeje.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus