Har min samlever ret til 50% af ejendommens provenu, når jeg har betalt 80% af udgifterne?

Min samlever gennem 18 år og jeg har valgt at gå fra hinanden. 

Vi købte for 11 år siden et nedlagt landbrug. Vi står begge på skødet som ejere med 50% til hver.

Det ligger sådan at jeg gennem de 11 år har betalt omkring 4/5 af alle udgifter, er det rigtigt at hun stadig har krav på 1/2 af overskuddet ved salg af huset?

Svar:

Da din samlever er tinglyst medejer af ejendommen, skal hun som udgangspunkt have 50% af provenuet, selv om om du har betalt 80% af udgifterne.

Andet kan dog være aftalt mellem jer, og du har desuden en spinkel mulighed for at kræve refusion af de udgifter, som du har betalt for hende, da hun jo burde have betalt 50% af udgifterne.

Muligheden er spinkel, da du burde have sikret dig en skriftlig aftale om, at dine udlæg skulle refunderes af hende.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus