Kan jeg få tilkendt min samlevers andelslejlighed efter 3 års samliv?

Jeg har i nu 3 år boet sammen med min kæreste i hans andelslejlighed. Vi har for et år siden fået en søn. 

Vi er nu ved at gå fra hinanden og jeg leder med lys og lygte efter lejlighed. 

Det er ikke let at finde lejlighed og det tærer meget på kræfterne at være under samme tag, når et forhold er ophørt. Luften emmer ofte af dårlig stemning.

En dag sagde en kollega til mig: Du skal undersøge, om ikke du kan få (købe) lejligheden, dersom det må være jeres barns tarv og da I har boet i ægteskabslignede forhold. Der skal formentlig en domsafgørelse til, men har hun ret??? 

Jeg mener også at have læst det et sted, og at andelsboligforeningen i det tilfælde SKAL godkende mig.

Svar:

Du kan ved dom få tilkendt retten til at blive boende i andelslejligheden, jf. lejelovens § 77 a analogt,  når særlige grunde, herunder navnlig hensynet til parternes mindreårige børn, taler derfor.

Selv om du vinder retssagen, bliver du ikke dermed ejer eller medejer af andelslejligheden, og du får heller ikke køberet til denne. Der er på dette punkt et hul i lovgivningen.

Bestyrelsen for andelsboligforeningen skal anerkende en dom, der tilkender dig retten til at blive boende.

Du bør søge advokatbistand til sagen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus