Skal jeg betale skat, hvis jeg får en andel af overskuddet ved salget af min samlevers hus?

For 3 1/2 år siden har min partner og undertegnede købt hus, jeg står ikke med på købekontakten, men står med som kautionist.

Derudover har jeg hver måned indbetalt et fast beløb til vores fælles huskonto.

Da vi skal sælge huset, er vi blevet enig om en fordeling af evt. overskud, mit spørgsmål er, kan jeg risikere at blive beskattet af min andel af overskuddet, når jeg ikke har stået med på købekontakten.

Svar:

Ja, det kan du i allerhøjeste grad.

Det betragtes som en gave, hvis du får et beløb, som du ikke havde juridisk ret til. Hvis det må antages, at du ved dom kunne få tilkendt et kompensationsbeløb på f. eks.  40.000 kr., er betalingen af et sådant beløb ikke en gave, men får du 100.000 kr., er de overskydende 60.000 kr. en gave.

Hvis I fortsat bor sammen og derfor har boet sammen de sidste 2 år, kan du uden afgift modtage en gave på 56.800 kr i 2008 og resten koster 15% i gaveafgift.

Hvis I ikke længere bor sammen, er gaven indkomstskattepligtig for dig.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus