Kan min samlever opsige lejemålet, når jeg skulle overtage dette?

Kan jeg overtage et lejemål efter min samlever, som jeg har boet sammen med siden d. :01/12-1996, når det kun er hende der står på kontrakten?

Vi er gået fra hinanden efter hendes valg og har mundtligt aftalt, at jeg må overtage lejemålet efter hende.

Mit problem er, at inden at udlejeren har fået at vide, at jeg gerne vil overtage det lejede, har hun opsagt lejemålet uden jeg vidste det, og da jeg retter henvendelse til udlejeren og fortæller, at jeg vil overtage det lejede efter hende, siger han at hun har opsagt lejemålet.

Hun opsiger det lejede om søndagen skriftligt d: 01/04/2000, og jeg ringer til udlejeren den d: 05/04/2000.

Hvor står jeg og hvad skal jeg gøre nu?

Svar:

Du står desværre med et uløseligt problem, da det er et mægtigt hul i lejelovens § 77 a, som du kan læse under denne linjes lovsamling.

Hvis du og din samlever aftaler, at du kan fortsætte lejemålet, så skal udlejeren lade dig gøre det. Men opsiger din hidtidige samlever - og den egentlige lejer - forinden lejemålet overfor udlejeren, får udlejeren ret til at udleje til en anden.

Der burde efter min opfattelse have været indsat følgende bestemmelse i lejelovens § 77 a: "Når parter har haft fælles husstand i mere end to år, kan lejeren kun opsige lejeaftalen med den anden parts skriftlige samtykke".

En sådan samtykke-regel til opsigelse af lejemål gælder for lovformelige ægtefæller, men da Boliministeren åbenbart ikke mener, at der bør gælde en tilsvarende regel for ugifte samlevende, er din samlveres opsigelse gyldig, og du bliver desværre nødt til at flytte, medmindre din udlejer lade nåde gå for ret.

Hvis du kan bevise jeres indbyrdes aftale, kan du eventuelt kræve erstatning fra din samlever for det tab, som du lider ved ikke at kunne overtage lejligheden.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund