Hvor meget falder min førtidspension, hvis jeg flytter sammen med en mand, der er lønmodtager?

Hvor meget mister jeg af min førtidspension, hvis jeg flytter sammen med en mand, der er lønmodtager?

Svar:

Selv om din samlever ikke har forsørgelsespligt over for dig, er der fra d. 01.03.1999 indført nye regler, hvorefter papirløst samliv sidestilles med ægteskab.

Du vil ikke miste dit grundbeløb på 4.002 kr om måneden og du mister heller ikke et eventuelt invaliditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb eller førtidsbeløb.

MEN dit pensionstillæg på 3.968 kr. om måneden falder automatisk til 1.789 kr om måneden i 1999, så det vil helt sikkert koste dig 2.213 kr om måneden at etablere samlivet.

Dit reducerede pensionstillæg for samlevende på 1.789 kr. nedsættes eller bortfalder som følge af din samlevers indtægter, hvis han tjener over 170.000 kr. i 1999 (efter arbejdsmarkedsbidrag og særligt pensionsbidrag på 9%).

Du mister også eventuelle personlige tillæg, da disse også indtægtsreguleres.

Du bør derfor regne grundigt på, om du overhovedet har råd til at flytte sammen med manden!

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg