Kan min samlever sætte mig på gaden, når jeg ikke er med på lejekontrakten?

Vi, min kæreste og jeg, byttede for snart 3 år siden min kærestes lejlighed til en stor herskabslejlighed i København. Da hans lejlighed, som vi jo byttede med, stod i hans navn, kom den nye lejlighed også til at stå i hans navn.

Vi har nu boet der sammen i næsten 3 år (har alle 3 år haft fælles navneskilt), og jeg kunne derfor også tænke mig at stå på lejekontrakten, så vi har de samme rettigheder. Det er min kæreste fuldstændig indforstået med.

Jeg ringede til ejendomsadministrationsselskabet, som fortalte mig, at det kunne ikke lade sig gøre, da det var en byttelejlighed. Vi kunne, hvis han ønskede det, få lejligheden lavet om til kun mit navn, men det er vi selvfølgelig ikke interesset i. Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke begge kan stå på lejekontrakten. Det er jo temmelig usikkert for mig, og hvis man en dag blev uvenner, så kunne han jo i realiteten skifte låsen ud og nægte mig adgang.

Jeg ved godt, at jeg har en livlig fantasi, men man hører jo så meget, og det er gerne kvinderne, der er naive i disse tilfælde.

Svar:

Du kan ikke kræve, at udlejer lader dig komme med på lejekontrakten. Udlejeren får ingen ulemper, men kun fordele ved at du kommer med, så udlejerens holdming virker besynderlig. Det er helt uden betydning, at det er en byttelejlighed.

Da I har boet sammen i mere end to år, kan du evt. få tilkendt retten til at fortsætte lejemålet i tilfælde af samlivsophævelse, jf. lejelovens § 77 a,  eller død, jf. lejelovens § 75, stk. 2.

Din samlever kan ikke få dig udsat af lejemålet ved en umiddelbar fogedforretning, men hvis din samlever skifter låsen ud, kan du ikke blive indsat i lejligheden ved fogedens hjælp. Din samlever kan således i realiteten sætte dig på gaden blot ved at skifte låsen ud. Hvis du var med på lejekontrakten, kunne du i denne situation godt blive indsat i lejligheden ved fogedens hjælp.

I kan oprette en skriftlig aftale om, at jeres lejemål i det indbyrdes forhold skal være fælles, og en sådan aftale må betyde, at din samlever ikke kan få dig udsat af lejemålet ved en umiddelbar fogedforretning, og at du kan blive indsat i lejligheden ved fogedens hjælp, hvis han skulle skifte låsene.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg