Hvordan skal vi dele overskuddet ved salg af vort hus?

I 1988 købte jeg en ejerlejlighed, jeg havde arbejdet i 1½ år og min samlever gik i skole. Derfor købte jeg den alene. 2 år efter brugte vi 40.000 kr af min samlevers børneopsparing til køkkenistandsættelse. Vi lavede en aftale om, at jeg afbetalte de 40000 kr tilbage over 10 år. Den aftale blev tinglyst på lejligheden.

I 1996 solgte jeg lejligheden, fordi vi købte et hus sammen. Overskuddet for salget af lejligheden blev 100.000 kr. Heraf var de ca. 20.000 kr min samlevers, det beløb jeg manglede at afdrage på køkkenet. Vi ejer 50% hver af huset.

Nu skal vi sælge huse og flytte fra hinanden.

Det overskud der fremkommer; skal det deles lige mellem os, eller skal vi først trække de 80.000 kr og de 20.000 kr ud. Og så dele resten lige mellem os?

 Svar:

I skal først trække henholdsvis 80.000 kr. og 20.000 kr. ud og derefter ligedele resten.

Jeg går ud fra, at I brugte de 100.000 kr. til investering i det nye hus. Heraf burde I have betalt 50.000 kr. hver, da I købte huset i lige sameje. Du har imidlertid betalt 80.000 kr. og din samlever 20.000 kr. og hun skylder dig derfor 30.000 kr.

I kan også ligedele overskuddet, hvorefter din samlever af sin halvdel betaler dig de 30.000 kr. Det vil føre til nøjagtig samme resultat.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg