Må min kæreste flytte ind i min lejlighed?

Jeg er interesseret i at vide, om jeg må lade min kæreste flytte ind i min lejede lejlighed uden at give udlejer besked.

Skal en lejlighed være af en vis størrelse for at det er lovligt at bo to personer?

Jeg synes at huske at jeg et sted på disse sider har set at man gerne må lade en anden person flytte ind i lejligheden, hvis der ikke står anført andet i lejekontrakten - hvilket der ikke gør i mit tilfælde.

Jeg har ledt i lejeloven efter en paragraf, som omhandler dette emne, men uden resultat. På forhånd tak for hjælpen.

Svar:

Lejelovens udgangspunkt er, at du og din kæreste gerne må flytte sammen i din lejlighed uden på forhånd at give udlejer besked.

Når jeg nævner, at det er "udgangspunktet" hænger det sammen med, at lejelovgivningen giver udlejer oglejer mulighed for - som du også selv er inde på - på nogle områder, at aftale andre vilkår end de, der fremgår af loven.

Af lejelovens § 26, stk. 2, fremgår, at lejer uden udlejers samtykke må overlade brugen af det lejede til medlemmer af sin husstand. Under begrebet husstand hører samlevere/kærester.

Der er ikke i lejeloven krav til mindstestørrelsen af lejligheden, for at denne må bebos af 2 personer.

Med venlig hilsen

Michael Lindquist

Ret & Råd, Greve

rrlogofa.gif (7078 bytes)