Hvordan overtager jeg min samlevers lejlighed?

Er der mulighed for at overtage et lejemål efter 2 års samliv (ugift).

Min samlever har i sin tid har indgået lejemålet. MEN - min samlever flytter fra byen, og jeg vil i den forbindelse gerne overtage lejemålet (d.v.s. uden lejeændringer eller lignende).

Kan det lade sig gøre?

Svar:

Ja, du kan sagtens lade sig gøre, for det kan I frit aftale efter lejelovens § 77 a.

Lav eventuelt en skriftlig erklæring, hvor der står følgende:

"Da ... (dig) og...(din samlever - og den egentlige lejer) ophæver vort samliv pr. den......., har vi aftalt, at min samlever gennem... (mere end to år) på denne adresse, fortsætter lejemålet på uændrede vilkår, jf. lejelovens § 77 a".

"Udlejen har derfor pligt til at frigøre...(din samlever) fra lejemålet, idet... (du) i stedet skal have sit navn på lejekontrakten".

Datér og underskriv aftalen personligt - og send den i et anbefalet brav, som I - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af til udlejeren.

 Med venlig hilsen

Erik Frodelund