Kan samlever komme med på lejekontrakten?

Først en stor ros for Jeres hjemmeside, og så til spørgsmålet:

1) Jeg mener, at man kan få sin sambo med på lejekontrakten (?). Hvorlænge skal samboen have været med på lejekontrakten, før hun kan overtage lejemålet alene?

2) Er der regler for, hvorlænge den oprindelige lejer skal have beboet lejligheden, før en sambo kan komme med på lejekontrakten

SVAR:

Som lejer har du ret til at benytte det lejede sammen med "medlemmer af din husstand" jfr.lejelovens § 26 stk 2 modsætningsvis, hvorfor du roligt kan lade din kæreste flytte ind. Men du har ikke krav på at få hende med på lejekontrakten, og det gælder uanset, om du har haft lejemålet i fx to, ti eller halvtreds år!

I stedet kan du anmode udlejeren om, at hendes navn også kommer på lejekontrakten, og du kan argumentere med, at udlejeren får en fordel, idet I på den måde kommer til at hæfte solidarisk for alle betalinger i lejeforholdet. Men siger udlejeren "nej", bliver du nødt til at affinde dig med svaret.

Når I har boet sammen i 2 år, kan I ved en ophævelse af samlivet kan aftale, at din hidtidige kæreste "fortsætter" lejemålet alene. I den situation skal der hverken oprettes ny lejekontrakt eller indbetales nyt indskud/depositum. Denne regel i lejelovens § 77a gælder, hvad I begge står på lejekontrakten eller kun du alene står på denne.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund