Arver min kæreste min studiegæld?

Vi har nemlig købt en lejlighed, men gifter os først til august.

Vi vil derfor lave et testamente, hvor vi indsætter hinanden som universalarvinger.

MEN er det en god idé, når jeg kun har en meget lille formue ca. 25.000 kr og en studiegæld på næsten 70.000 kr?

Jeg mener: Arver min kæreste min studiegæld?

Jeg har en livsforsikring, hvori han skal indsættes. Dette kan vel gøres uafhængigt af testamentet?

SVAR:

Din kæreste arver under ingen omstændigheder din studiegæld, hvis dit dødsbo er insolvent.

Et testamente får kun betydning, hvis du efterlader dig mere end du skylder, dvs. at dit bo er solvent.

Hvis du skulle dø med aktiver til en samlet værdi på 25.000 kr. og studiegæld på 70.000 kr., vil dit bo blive udlagt til den, der har afholdt eller afholder begravelsesomkostningerne, og den pågældende overtager ikke ansvaret for din studiegæld.

Hvis aktiverne er større end 40.000 kr. efter fradrag af begravelsesomkostninger, vil boet blive behandlet som et insolvent bobestyrerbo, og heller ikke i denne situation bliver der nogen arv til din samlever, som til gengæld ikke hæfter for din studiegæld.

Et gensidigt testamente får med andre ord ingen betydning, hvis du dør som insolvent, men da du jo hurtigt kunne blive solvent - f. eks. i kraft af arv fra dine forældre, en lottogevinst eller værdistigning på ejerlejligheden, kan det alligevel en god ide, at I opretter et gensidigt testamente. Dette vil jo under alle omstændigheder kunne få betydning, hvis din samlever skulle afgå ved døden.

Hvis I ikke har børn, bliver I automatisk universalarvinger, når I har indgået ægteskab, og I kan derfor eventuelt undlade at oprette testamente og satse på, at I begge lever 2 måneder endnu. Hvis du ikke er fyldt 30 år, er den statistiske sandsynlighed for, at du skulle dø inden for de næste 2 måneder ca. 6:100.000.

Det vil være klogt, om I sikrer hinanden via krydsende livsforsikringer, som har den fordel, at disse udbetales uden boafgift til den efterladte.

Du kan naturligvis også indsætte din samlever som begunstiget på din allerede eksisterende livsforsikring. Dette kan ske helt uafhængigt af, om I opretter testamente - ved en skriftlig meddelelse til forsikringsselskabet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg