Bør jeg blive medejer af huset, når jeg har gammel gæld?

Jeg har et lille spørgsmål, som jeg håber I kan svare på.

Jeg har boet sammen med Karen i 12 år,og da vi flyttede sammen havde vi begge et hus. Jeg satte mit hus til salg lige efter jeg flyttede op til Karen, men kunne ikke få det solgt, så det måtte gå på tvang.

Der var to, der ikke fik deres penge, men jeg har betalt den ene, det var en bank, så der er en tilbage,som sender mig et pænt brev hvert år.

Nu til mit spørgsmål. Hvis vi laver en samlivskontrakt, får det nogen indflydelse på, hvad jeg skylder den sidste kreditor ?

Karen siger, at får jeg del i huset, så kommer de og tar pant i huset, er det rigtigt og hvad gør vi ellers.

Håber I kan hjælpe os.

Jeg vil lige fortælle, at Karen betaler alle udgifter på huset. Jeg sørger for bilen og alt det løse. Vi har begge en god løn.

SVAR:

Du bliver ikke medejer af huset, blot fordi I opretter en samlivskontrakt. Hvis I træffer en skriftlig aftale om, at du skal have en andel af friværdien i huset, hvis I ophæver samlivet, kan din kreditor ikke gøre udlæg i huset, men derimod i dit eventuelle krav mod Karen.

Hvis du bliver medejer af huset, kan din kreditor gøre udlæg i dit halve hus og eventuelt sætte denne halvdel på tvangsauktion.

I bør overveje at løse problemet ved at indgå ægteskab. Hvis I gifter jer og får formuefælleskab, får du i tilfælde af separation, skilsmisse eller død et boslodskrav på halvdelen af Karens nettoformue. Din gamle kreditor kan ikke gøre udlæg i nogen del af huset, da dette jo fortsat skal tilhøre Karen. Der kan ikke gøres udlæg i et eventuelt boslodskrav.

Har du i øvrigt prøvet at få en akkordordning med den sidste kreditor, dvs. betale et nærmere aftalt beløb til fuld og endelig afgørelse af mellemværendet?

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg