Køb af sommerhus i papirløst samliv.

Min samlever og jeg påtænker at købe sommerhus i fællesskab, men der melder sig et par spørgsmål.

Da jeg mødte min samleverske i 1987 var jeg ejer af et parcelhus, og er det stadig. Jeg ønsker ved køb af sommerhus at benytte mig af den friværdi, der gennem årene er opstået i mit hus som grundlag for mit indskud i sommerhuset. Min samlevers indskud påtænker vi skulle bestå af et realkreditlån som optages - altså med begges navne på skødet, men kun min samlevers navn på realkreditlånet.

  1. Kan vi bruge hele sommerhuset's vurdering til at hjemtage lån efter, selvom min samlever reelt kun ejer halvdelen af sommerhuset.

  2. Hvad nu hvis vi måtte blive uenige, og event. blive nødt til at sælge sommerhuset, hæfter jeg så også for min samlevers lån optaget i sommerhuset, eller hvordan kan man dele ?

  3. Hvis vi gifter os vil min samlever så automatisk blive medejer af føromtalte parcelhus,og i såfald hvis ja er det så også som "medejer" af lån som måtte være i huset, eller er det kun af event. friværdi ?

Vi håber på et godt råd, eller måske et andet løsningsforslag.

På forhånd tak, og tak for fin service her på internet.

SVAR:

Jeg tror, at den enkleste løsning er, at I køber sommerhuset i lige sameje og belåner det på sædvanlig vis med fuldt realkreditlån, dvs. 60% af kontantværdien, som I begge hæfter for. I betaler herefter hver 20% i udbetaling.

Hvis din samlever ikke selv kan finansiere de 20%, kan du eventuelt låne hende beløbet ved at optage et størrelån i dit hus.. I bør naturligvis oprette en samejeoverenskomst vedr. sommerhuset. I kan eventuelt bruge formular nr. 243.

Det kan godt lade sig gøre at optage et lån med pant i hele sommerhuset med din samlever som enedebitor, men du kommer til at hæfte som pantsætter for hendes lån, og dette kan give masser af problemer. Jeg vil derfor foreslå, at I anvender den førstnævnte metode, som er enkel og overskuelig.

Hvis I gifter jer bliver dit parcelhus fælleseje. Hun bliver ikke medejer, men får krav på halvdelen af friværdien i tilfælde af separation, skilsmise eller død. Hvis I ikke finder dette rimeligt, kan I blot oprette ægtepagt om helt eller delvist særeje. Formular nr. 251 eller nr. 252 kan eventuelt bruges til dette formål.

 Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg