Bodeling mellem papirløse

Vi blev gift i 1974.

I 1977 blev vi skilt af praktiske årsager, fordi jeg gik konkurs. Vi har været samboende lige siden, men nu står vi overfor at skulle flytte fra hinanden, fordi vi ikke kan enes mere.

Vi lavede og tinglyste et krydstestamente i 1984.

Hvordan står vi økonomisk, når vi skal dele bo? Der er i princippet kun to ting, vi ikke kan blive enige om:

1) Huset - det er mest praktisk, jeg bliver boende, men måske kan jeg ikke få lov for kreditforeningen - de mister jo noget sikkerhed. Jeg formoder, vi skal have det vurderet, og så betaler jeg halvdelen af friværdien.

2) Kapitalpensioner. Jeg har en almindelig ordning gennem min ansættelse, hvor jeg betaler 5%, og firmaet betaler 10% af lønnen. Pengene står i banken og udgør idag ca. kr. 650.000,-. Min kone har en ordning magen til offentlige ansatte gennem sit firma. Spørgsmålet er nu, om kapitalpensionerne overhovedet røres, når vi kun er samboende. Hvis de gør, risikerer jeg så, at jeg skal slippe halvdelen af nutidsværdien af min, mens min kone helt slipper?

SVAR:

Der er ikke opstået fælleseje blot fordi I har boet sammen som papirløse i snart 20 år. Dette gælder, også selv om I tidligere har været gift. Jeg går i det følgende ud fra, at fællesboet blev delt ved skilsmissen i 1977.

Som følge af ovenstående skal kapitalpensionerne ikke deles ved opløsning af et papirløst samlivsforhold.

Hvis huset tilhører jer i lige sameje, skal frivædien ganske rigtigt deles. Jeg kan ikke af dit brev læse, om I har begge navne på skødet. Hvis huset f. eks. kun står i din kones navn, kan du få alvor få problemer med at bevise, at du ejer nogen andel af huset. 

 Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg