Hvem får ved separation forældremyndigheden til ufødt barn?

Hvordan forholder det sig, hvis to mennesker ønsker separation, mens kvinden er gravid.

Er der forskelle på, om separationen sker før eller efter fødslen?

SVAR:

Hvis forældrene separeres inden barnets fødsel, har moderen forældremyndigheden alene, men forældrene kan dog allerede ved separationen aftale fælles forældremyndighed til det ufødte barn.

Hvis forældrene først bliver separerede efter barnets fødsel, har de fælles forældremyndighed fra barnets fødsel, og så skal det i forbindelse med separationen aftales, om den fælles forældremyndighed skal fortsætte, eller om den ene skal have forældremyndigheden alene.

Faderen har ikke ret store chancer for at få tilkendt forældremyndigheden alene til et nyfødt barn, så der er i praksis ikke den store forskel på, om separationen gennemføres før eller efter barnets fødsel.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg