Kan mine børn, der er døbt katolsk, blive konfirmeret i folkekirken?

Jeg vil gerne spørge, om mine børn kan blive konfirmeret i den danske folkekirke, når de er blevet døbt katolsk?

SVAR:

Nej, det kan dine børn ikke, medmindre de først bliver døbt i den danske folkekirke - og det kan godt lade sig gøre.

Den såkaldte anordning om konfirmation bestemmer følgende:

"Adgang til at blive konfirmeret har enhver, der er døbt med den kristne dåb, har modtaget forberedelse til konfirmation og er fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste".

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

Indsigelse fra en læser

Jeg er godt nok hverken præst eller jurist, men jeg er helt sikker på at dit svar på   spørgsmålet vedrørende konfirmation af katolsk døbte børn er forkert. Den katolske dåb er kristen! Man kan slet ikke blive døbt i den danske folkekirke, hvis man allerede er døbt katolsk (eller anden kristen dåb). Men man kan godt blive medlem, og man kan også godt blive konfirmeret, hvis man deltager i konfirmationsforberedelse m.v.

Spørgeren kan rette henvendelse til sin sognepræst eller kirkeministeriet.

Med venlig hilsen

Birgitte, mor til et katolsk døbt adoptivbarn.

Svar:

Da jeg ikke er kyndig ud i de forskellige trosretninger, skal jeg undlade at udtale mig om, hvad der er "kristen dåb" eller ej.

Men den katolske dåb er en "kristen dåb", så har du ret, for så må de to dåbshandlinger kunne sidestilles.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund