Hæfter min 16-årige søn for betalingen af sit internet-abonnement, og hæfter jeg selv?

Min søn på 16 år har uden jeg har vidst det oprettet et internetabonement. Han har skrevet under med sin egen underskrift?

Og nu 3 måneder efter kommer så regningen for de timer som er talt. Den lyder på 587,20 kr.

Skal han betale denne regning?

Skal jeg som fader til barnet regningen?

SVAR:

Når din søn er mindreårig, dvs. under 18 år, kan han ikke stifte gæld, fx ved at tegne et abonnement på Internet. Derfor kan du som hans far og værge meddele udbyderen, at aftalen er ugyldig, dvs. uden virkning af nogen art.

Eller sagt på anden måde, så skal hver part aflevere, hvad vedkommende har modtaget. Din søn skal aflevere abonnementet på Internet, og sælgeren får ingen betaling.

Det er kun, hvis abonnementet kan siges at være kommet din søn "til nytte", at han kan komme til at betale. Men det vil der ikke være tale om i denne sammenhæng.

Har din søn derimod løjet sig voksen og fx forevist forfalsket legitimation, kan han komme til at betale i hvert fald en del af regningen.

Men du hæfter ikke for betalingen under nogen omstændigheder!

Med venlig hilsen

Erik Frodelund