Er lejekontrakt indgået af 17-årig pige gyldig?

Hvis en 17-årig pige underskriver en lejekontrakt, UDEN en værges underskift - er hele lejemålet så ugyldigt.

Og kan udlejer i så fald opkræve manglende husleje indbetaling. Det skal nævnes, at den omtalte pige fyldte 18 år, 2 mdr. efter, at hun underskrev lejekontrakten.

SVAR:

Lejekontrakten er ugyldig og værgen kunne annullere aftalen. Aftalen ville i visse tilfælde også være ugyldig med værgens underskrift, da en værge ikke kan indgå en sådan aftale uden godkendelse fra Familieretshuset, hvis lejekontrakten på anses for usædvanlig, jf. værgebekendtgørelsen § 10, stk. 1

Lejeaftalen er ugyldig, selv om depositum er betalt med den umyndiges selverhvervede midler, da en umyndig ikke kan pådrage sig gældsforpligtelser, jf. værgemålslovens § 1.

Hvis aftalen var blevet annulleret, skulle pigen flytte og  udlejeren skulle tilbagebetale depositum og forudbetalt husleje, dog med fradrag for et passende beløb til dækning af  husleje i den tid, den 17-årige har boet i lejligheden, jf. nyttereglen i værgemålslovens § 45..

Hvis pigen har betalt husleje, efter at hun er fyldt 18 år, bliver lejekontrakten gyldig, da hun da ved sine handlinger har anerkendt lejekontrakten som gyldig.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus