Kan man blive dømt til at have fælles forældremyndighed?

Der er uenighed om forældremyndigheden ved separation. Moderen ønsker at få  hele forældremyndigheden, og faderen ønsker at der skal være fælles forældremyndighed.

Kan retten bestemme, at der skal være fælles forældremyndighed?

SVAR:

Familieretten kan  bestemme, at der skal være fælles forældremyndighed, selv om forældrene ikke er enige herom.

Familieretten kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

Du kan læse meget mere om forældremyndighedssager på emne nr. 561.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv  P/S

Ryesgade 31
8100 Århus C
Tlf.: 86 13 06 00

<