Min 15-årige datter vil flytte hjemmefra.

Jeg har en datter på 15 år som jeg er (og stort set altid har været) alene med.

Indtil sidste år gik havde vi et rimeligt forhold men indenfor de sidste 12 måneder er det gået helt skævt. Skænderierne drejer sig sort set om hvilke huslige pligter jeg med rimelighed kan kræve af hende.

Min datter har kontaktet skolepsykologen og kommunen og bedt om at blive flyttet hjemmefra. Skolepsykologen har orienteret kommunen og nu kører en sag vedr. hendes anbringelse hjemmefra.

Jeg har haft en enkelt samtale med hhv. skolepsykologen og min datters sagsbehandler i kommunen og føler ikke at mit standpunkt i sagen er blevet belyst. Da jeg ikke synes at de krav jeg stiller til min datter er urimelige synes jeg heller ikke at anbringelse udenfor hjemmet er den rigtige løsning.

Jeg føler stadigvæk et stort ansvar over mit barns fremtid og vil ikke uden videre finde mig i at hun for at undgå problemerne flytter hjemmefra.

Jeg har forgæves ledt i telefonbogen efter den lokale advokatvagt og vil nu høre om brevkassen kan svare på hvilke rettigheder jeg egentlig har i den sag og hvor jeg kan henvende mig for at få hjælp.

SVAR:

Som indehaver af forældremyndigheden har du selvfølgelig et stort ord at skulle have sagt. Kommunen kan ikke bare handle hen over hovedet på dig. På den anden side er din datter over 15 år, og selv om hun ikke er myndig, har hun selvfølgelig også visse rettigheder. Hvis problemerne blot er af den karakter, som du beskriver, kan kommunen ikke anbringe dit barn.

Kommunen kan ikke anbringe dit barn uden samtykke fra din side, når det blot drejer sig om almindelige pubertetsproblemer/generationskonflikter. Hvis kommunen mener, at der er andet og mere i sagen, og derfor vil indlede en tvangsfjernelsessag, har du ret til gratis advokatbistand.

Der er en række steder, hvor du kan henvende dig for råd og vejledning. Jeg ved ikke, hvor i landet du bor, men den lokale afdeling af Mødrehjælpen kan måske hjælpe dig. Ring evt. også til Den sociale Døgnvagt i København (33173333) eller i Århus (8612 3755).

Se evt. også mine hjemmesider om unge, der  ønsker at flytte hjemmefra under emneområdet Hjælp - fra vugge til grav.

Med venlig hilsen

Erik Jappe

Hjemmeside: http://home7.inet.tele.dk/erikjapp

E-mail: erikjapp@post7.tele.dk