Må forældre åbne breve til 17-årig datter?

Et spørgsmål om brevhemmelighed

Jeg er klar over, at reglerne om brevhemmeligheden findes i straffelovens § 263, stk. 1, nr. 1: "Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet".

Mit spørgsmål går på om - og i givet fald i hvilket omfang - denne lovregel finder anvendelse ved forældres åbning af børns breve.

Spørgsmålet tager sigte på følgende situation i min omgangskreds:

En 17-årig pige er ude for, at hendes forældre dels åbner hendes breve, dels tilbageholder dem og - ifølge pigen - destruerer dem. I konsekvens af længere tids oplevelser har hun bedt postvæsenet undlade at levere breve til hendes adresse (= forældrenes adresse) og i stedet opbevare brevene, som hun så har hentet påpostkontoret. Dette arrangement har forældrene fået kendskab til og har forlangt, at postvæsenet skal levere brevene til adressen.

Er forældrene i deres gode ret til at handle, som de gør - eller gør de sig skyldige i overtrædelse af reglerne om posthemmelighed. Er der noget om, at forældrene ikke må åbne/tilbageholde børns breve efter barnets fyldte 15. eller 16. år?

SVAR:

Strengt juridisk kan forældrene bestemme, om den unge må modtage breve og fra hvem, for unge under 18 år står under forældremyndighed, dvs. deres forældre kan træffe alle personlige valg på deres vegne (fx sætte dem i gang med en bestemt uddannelse, bestemme hvordan de skal gå klædt, hvem de må komme sammen med osv.). Men det skal ske "ud fra barnets interesser og behov".

Men om det også giver forældrene ret til at åbne den unges breve, kan diskuteres. Jeg kan ikke finder domme på dette område - og tror heller ikke der er nogen - så det rigtige svar kan falde ud til begge sider.

På den ene side, kan der argumenteres for, at det er en unødig "krænkende handling" af den unge, og det er i strid med lov om forældremyndighed § 2 stk. 2. På den anden side kan brevåbningen være for at beskytte barnet, dvs. for at "drage omsorg for barnet".

At forældrene kan forlange barnets post udleveret, hersker der ikke tvivl om. Forældrene kan også forlange, at barnets indtægter skal udbetales til dem, lige som forældrene kan ophæve jobaftaler, som deres børn har indgået.

Hvis du spørger, hvad jeg personligt mener om brevåbningen, så er svaret, at den er en krænkelse af den 17-årige pige. Men om det er det rigtige juridiske svar, kan kun tiden - og en domstolsafgørelse - vise!

Med venlig hilsen

Erik Frodelund