Kan jeg kræve konfirmationsbidrag?

Kan I oplyse, om man som fraskilt med hjemmeboende barn på 14 har mulighed for at søge det offentlige om konfirmationsbidrag.

Faderen og moderen har fælles forældremyndighed. Barnet bor hos moderen.

SVAR.

Moderen kan ansøge statsforvaltningent om at få faderen forpligtet til at betale et ekstraordinært bidrag i anledning af barnets konfirmation, og det i 2017 vil blive fastsat til tre gange normalbidragets grundbeløb, dvs. 3 gange 1180 kr. = 3.540 kr.

Moderen kan eventuelt få Udbetaling Danmark til at udbetale de 3.540 kr. forskudsvis, hvorefter Udbetaling Danmark kan inddrive pengene hos faderen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund