Bureaukratisk administration af børnepasningstilbud.

Som forældre til en pige på snart 5 måneder er vi blevet anvist en dagplejeplads pr. 1/2 98 .

2 uger efter barnet blev født gjorde vi udtrykkeligt overfor kommunen opmærksom på, at vi ønskede en dagplejeplads fra tidligst d. 15/2 98 af hensyn til flasketilvænning osv. Og situationen er også nu således, at vores datter tidligst er parat til at komme afsted pr. 15/2

Derfor har vi protesteret overfor pladsanvisningen og gjort gældende, at vi tager imod dagplejetilbuddet, men at vi først vil betale fra 15/2 som vi har ansøgt om.

Dertil svarede pladsanvisningen fuldstændig ultimativt, at vi enten siger ja (med betaling fra 1/2) eller også har vi ingen plads og ryger bagerst i køen.

Spørgsmålene er så:

1: Har vi som forældre overhovedet nogen forbrugerbeskyttelse når det gælder offentlige børnepasningstilbud ?

2: Skal vi betale for en vare/ydelse ( 2 ugers børnepasning), som vi ikke kan og mener det er forsvarligt at tage imod ?

3: Findes der uvildige offentlige klageinstanser (udover ombudsmanden, ministre etc), der tager sig af pågældende område ?

SVAR.

ad 1: Nej, der er ingen særlig forbrugerbeskyttelse på dette område.

ad 2: JA, det kan kommunen godt forlange.

ad 3. Der findes klagemuligheder inden for det sociale system, men I får næppe noget ud af at klage. Kommunen har bemyndigelse til at fastsætte regler for fordeling af dagplejepladser, lige som den kan indføre regler om betaling - fx i hele måneder - for sådanne tilbud.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund