Min far har hævet min børneopsparingskonto!

Hej Brevkasse

Jeg har indtil 31-5-95 haft en børneopsparing, men da mine forældre skulle skilles, hævede min far børneopsparingen.

Kontoen var bundet til jeg var fyldt 14 år, hvilket jeg fyldte i 09.01.1994.

Da jeg fyldte 14 år blev den forlænget med 7 år, hvilket vil sige når jeg fyldte 21 år.

Har min far ret til at hæve min opsparing på daværende tidspunkt ?

Hvis ikke, hvem skal jeg da henvende mig til, banken eller min far for at få mine penge.

SVAR.

Din far har heller ikke haft ret til at få beløbet udbetalt, da pengene juridisk tilhørte dig. Hvis børneopsparingen ikke var blevet forlænget, kunne beløbet hæves af din far, hvis han var din værge på dette tidspunkt, men i så fald skulle beløbet være brugt til bedste for dig, hvilket ikke synes at være tilfældet.

Da bindingsperioden var forlænget til dit fyldte 21 år, forekommer det mig oplagt, at banken har begået en ansvarspådragende fejl ved at udbetale beløbet til din far.

Du kan rejse erstatningskrav over for såvel din far og over for banken. I det indbyrdes forhold må din far hæfte over for banken.

Jeg foreslår, at du retter snarest henvendelse til en advokat, som kan bistå dig med sagen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg